Organizatorzy

Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Ewa Malinowska

Zakład Socjologii Struktur i Działań Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Franciszek Kampka

Kierownictwo naukowe konferencji:
dr Julita Czernecka, Uniwersytet Łódzki
dr Emilia Paprzycka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Sekretarz konferencji
mgr Emilia Garncarek, Uniwersytet Łódzki

Zespół organizacyjny:
dr Julita Czernecka, dr Emilia Paprzycka, dr Krystyna Dzwonkowska-Godula, mgr Emilia Garncarek, dr Edyta Mianowska, dr Barbara Post