Informacje

 • TERMIN I MIEJSCE: Konferencja odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014 roku w Łodzi, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Rewolucji 1905 r. 39. Lokalizacja: Mapa
 • OPŁATY: Opłata konferencyjna wynosi 170 zł. W skład opłaty wchodzą materiały konferencyjne oraz obiad i przerwy kawowe.
  Wpłat prosimy dokonywać na konto:
  Pekao S.A. II/O Łódź 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

  w tytule proszę wpisać: Konferencja „Kobiety i mężczyźni w postrodzinnym świecie”
  Proszę pamiętać, że dokonując wpłat z konta prywatnego nie można otrzymać faktury na uczelnię.
  Termin dokonywania wpłaty konferencyjnej upływa 31 marca 2014 roku.
 • ZGŁOSZENIA: Termin zgłoszeń na konferencję i przesyłania abstraktów został przedłużony do 15 marca 2014 rroku. Abstrakty wraz z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, stopień naukowy, instytucja, adres e-mail, telefon komórkowy) prosimy przesyłać na adres e-mail:socgender@uni.lodz.pl lub bezpośrednio przez wypełnienie formularza rejestracji na stronie konferencji.
  Program konferencji i potwierdzenie wystąpienia zostanie przesłane 21 marca 2014 roku.
 • PUBLIKACJA: Wybrane referaty będą opublikowane w punktowanych czasopismach z Listy B wykazu czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”„Dyskursy Młodych Andragogów”
 • REJESTRACJA: Udział w koferencji wymaga rejestracji. Rejestracji można dokonać za pomocą formularza. Przejdź do formularza rejestracji.