Eksperci

Komitet Honorowy – eksperci z zakresu problematyki przemian obyczajowości Polaków, przemian współczesnej rodziny, alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, zmian wzorców kobiecości i męskości – gender:

prof. zw. dr hab. Krystyna Slany, Uniwersytet Jagieloński
prof. zw. dr hab. Anna Kwak, Uniwersytet Warszawski
prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Warszawski
prof. zw. dr hab Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Mariola Chomczyńska- Rubacha, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. Ewa Malinowska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Joanna Mizelińska, Instytut Psychologii Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Dorota Pankowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Aldona Żurek, Uniwersytet Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Franciszek Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz, Uniwersytet w Białymstoku
dr Małgorzata Sikorska, Uniwersytet Warszawski