Kontakt

Sekretariat konferencji
Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych Uniwersytet Łódzki
Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 39/41 p. C135
tel.: 42 635 5314, e-mail: socgender@uni.lodz.pl

dr Julita Czernecka
Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych Uniwersytet Łódzki
Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 39/41
tel.: 42 635 5314, e-mail: jczernecka@uni.lodz.pl

dr Emilia Paprzycka
Zakład Socjologii Struktur i Działań Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel.: 22 5934811, e-mail:emilia_paprzycka@sggw.pl