O konferencji

W dniu 9 kwietnia 2014 roku odbyła się Ogólnopolska Konfernecja KOBIETY I MĘŻCZYŹNI W „POSTRODZINNYM” ŚWIECIE oragnizowana przez Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych UŁ oraz Katedrę Socjologii SGGW.

Konferencja poświęcona była szeroko rozumianej problematyce alternatywnych scenariuszy życia małżeńsko-rodzinnego, których wzrastająca popularność we współczesnych społeczeństwach obserwowana jest zarówno przez demografów, jak i socjologów oraz psychologów. Badania pokazują, że to szczególnie osoby młode coraz częściej wybierają życie w związkach nieformalnych i odraczają decyzję o założeniu rodziny lub rezygnują z rodzicielstwa.

W ramach konferencji odbyła się sesja plenarna, w której udział wzięli prof. Ewa Malinowska, prof. Anna Kwak, prof. Aldona Żurek, prof. Tomasz Szlendak, prof. Mariola Chomczyńska-Rubacha, prof. Dorota Pankowska, prof. Krzysztof Arcimowicz, prof. Joanna Mizielińska, dr Emilia Paprzycka i dr Małgorzata Sikorska.

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce alternatywnych scenariuszy życia małżeńsko-rodzinnego, których wzrastająca popularność we współczesnych społeczeństwach obserwowana jest zarówno przez demografów, jak i socjologów oraz psychologów. Badania pokazują, że to szczególnie osoby młode coraz częściej wybierają życie w związkach nieformalnych i odraczają decyzję o założeniu rodziny lub rezygnują z rodzicielstwa. Tym coraz wyraźniej obserwowanym zmianom w sferze życia prywatnego Polaków pragniemy poświęcić naszą konferencję, która zorientowana jest na realizację dwóch celów. Po pierwsze na rozpoznanie stanu badań na temat alternatywnych form życia małżeńsko – rodzinnego: problematyki oraz stosowanych strategii badań. Drugim celem jest zainicjowanie dyskusji w obszarach tematycznych do tej pory stanowiących margines rozważań nad kondycją rodziny i post-rodzinnych form życia takich jak: bezdzietność z wyboru, życie w pojedynkę z wyboru oraz przemiany w obszarze ról społecznych pełnionych przez kobiety oraz mężczyzn w związkach intymnych.

Zważywszy na to, że przemiany życia rodzinnego pozostają w związku ze zmianami wzorów pełnienia ról społecznych związanych z płcią, proponujemy, by analiz tej problematyki dokonać także w perspektywie płci społeczno-kulturowej i zmieniających się wzorców kobiecości i męskości.

Sesja plenarna zaprojektowana jest jako dyskusja ekspercka nad kondycją współczesnej rodziny i jej alternatywnymi formami oraz nad przemianami społecznych ról kobiet i mężczyzn w obszarze życia prywatnego.

Ponadto proponujemy obrady w trzech grupach tematycznych:

  • Życie w pojedynkę – Single
  • Alternatywne formy życia rodzinnego i małżeńskiego
  • Zmieniające się role kobiet i mężczyzn i/a przemiany życia rodzinnego

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w naszej konferencji badaczy i badaczki w zakresie socjologii, psychologii i psychologii społecznej, pedagogiki, etnografii i kulturoznawstwa.

–!>